Kontaktujte nás +421 902 111 600

Puncovní úřad

Společnost Diamondgroup sro, je řádně registrována v seznamu podnikatelů s drahými kovy v ČR vedeného Puncovým úřadem.

Puncovní značky

Všechny stříbrné a zlaté šperky na e-shopu Gemsy podléhají kontrole Puncovního úřadu. Šperky jsou opuncovány platnými puncovními značkami u nás i v Evropské unii.

Odpovědnostní značka

Toto označení je přiděleno každé registrované společnosti či zlatníkovi příslušným puncovním úřadem. Zpravidla se používají iniciály firmy a toto označení je stejné, ať už společnost vystupuje v roli výrobce nebo jako obchodník. Naše zodpovědnostní značka obsahuje písmena SF umístěná v obdélníku.

Jaké šperky se puncují?

Všechny šperky vyrobené na území České republiky, které jsou ze slitin zlata, stříbra nebo z platiny, musí být opatřeny odpovědnostní značkou a po následné kontrole puncovním úřadem i státní puncovní značkou. Ryzostná značka na těchto špercích povinně být nemusí, ale výrobce ji často přidává pro lepší informaci.

U dovezených šperků je situace složitější. Záleží totiž na tom, z jaké země byly šperky dovezeny. Slovenská puncovní úřad uznává puncovní značky některých jiných zemí a šperky s tímto označením pak už není třeba označovat slovenským puncem. Mezi tyto země patří Česká republika, dále státy, které podepsaly tvz. Vídeňskou konvenci , a země, se kterými Slovensku podepsalo Dohodu o vzájemné platnosti puncovních značek. Na špercích z těchto zemí můžete tedy najít buď tvz. konvenční punc nebo puncovní značku příslušného státu.

Šperky dovezené z jiných zemí musí být označeny nejprve odpovědnou značkou a poté předloženy ke kontrole puncovnímu úřadu, který je označí státní puncovní značkou.

Jaké šperky se nemusí puncovat?

Výjimku představují šperky v podlimitní hmotnosti, která u zlata a platiny činí 0,5 ga u stříbra 2 g. Ty kontrole puncovního úřadu nepodléhají, nemusí tedy být označeny státní puncovní značkou, ale naopak je u nich povinné označení ryzostnou a zodpovědnostní značkou.

Dovezené šperky, které jsou v podlimitní hmotnosti, také nemusí být kontrolovány puncovním úřadem. Toto zboží tedy nemusí být označeno státním puncem. Zpravidla na něm však bývá zodpovědnostní značka, která odkazuje na dovozce. A nesmí chybět ryzostná značka.

Chcete vědět víc? Navštivte oficiální stránky Puncovního úřadu SR.